تماس با ما

شماره های تماس:

۰۲۱-۶۶۷۵۴۷۰۸

۰۲۱-۶۶۷۵۴۷۰۹

۰۹۱۲۵۲۷۴۵۵۶

۰۹۱۹۲۴۸۷۶۰۰  

boxeldelta@gmail.com

رضا بک محمدی

آدرس: تهران، خیابان امام خمینی، نبش خیابان سی تیر، پاساژخیبر، واحد۱۱ ، ابزار صنعتی بکسل دلتا

تماس با ابزار صنعتی بکسل دلتا

ابزار صنعتی بکسل دلتا