تیفور

تیفورهای سیم بکسلی ابزاری مفید جهت کشش و بلند کردن بار با 20 متر سیم بکسل موجود در ظرفیت های  1.5 به 3 تن – 3 به 5 تن – 5 به 7 تن

Showing all 3 results