مگنت بار بردار چیست و چگونه تهیه کنیم؟

مگنت بار بردار

مگنت بار بردار از سری ابزارآلات لیفتینگ یا تجهیزات جا به جایی  هستند که بدون نیاز به برق از آنها برای بلند کردن و جا به جایی  ورق ها، شمش ها و قطعات فلزی که خاصیت مغناطیستی دارند استفاده میشود.